Pascal


Tипове данни


 Типовете данни са два вида: реални и дискретни.    Към реалните типове данни са:
   1.Integer - целочислен тип, множество от стойности: в интервала [-32768; 32767];
   2.Real - реален тип, множество от стойности: в интервала [10-39; 1038]
   3.Char - знаков тип, множество от стойности: от 0 до 255.
   4.Boolean - логически тип, съставен е от две булеви константи:true и false.
   Към дискретните типове данни са:
   1.Масив 
   2.String - тип низ, множество: от 0 до 255 знака.
   3.Tип запис