Pascal

Линейни алгоритми

Ето първата ни програма на езика Pascal.
Тя извежда сбора на две числа:
Program Sbor;
Var a,b,c:Integer;
Begin
write('a=');
readln(a);
write('b=');
readln(b);
c:=a+b;
writeln('c=',c);
end.

След като наберете този сорс код в транслатора натиснете F9, за да комплирате програмата. След това натиснете Ctrl+F9, за да стартирате програмата.

Toва всъщност представлява един линеен алгоритъм.
Всяка инструкция се изпълнява в реда на въвеждането на й.
(write('a='),readln(a);write('b='),readln(b)) и след това реда на
присвояване(c:=a+b) и накрая реда за извеждане на сбора(writeln('c=',c)).
Сега ви описвам всеки ред поотделно.
Program - Тук задавате собствено име на вашата програма.
В този код името на програмата е "Sbor".
Var - Тук се декларират променливите, които участват в програмата ви.
В този сорс код променливите са от тип Integer, kоето означава, че са от
челочислен тип. Има и други типове данни. С тях ще се запознаем по - нататък.
Begin (начало)- този оператор служи, за да даде начало на изпълнението на
останалите инструкций по- нататък.След като дефинирате типа на променливите,
вие трябва да използвате задължително този оператор.
Ako не го направите, транслаторът ще ви даде съобщение за грешка.
write('ваш израз')- това е оператор за извеждане. "Ваш израз" означава, че между двата апострофа можете да напишете
каквото си поискате.Например този фрагмент също е валиден:
write('Enter a:').С това вие казвате на компютъра, преди да въведете а,
да ви изведе "Enter a:".

readln(променлива)- това е оператор за въвеждане на вашата променлива.

writeln('ваш израз:',променлива/и)- оператор за извеждане. Този оператор се използва за извеждане на резултатите, постигнати от конкретната операция. В този сорс код резултата е стойността на "с". <р> end- операторът служи за край на изпълнение на инструкцийте, които са зададени след оператора "Begin".

Има и друго нещо, което трябва да ви кажа. Вие можете да пишете инструкцийте, както с главни, така и с малки букви.