Pascal

     

Типове данни

Линенейни алгоритми
Разклонени алгоритми

Циклични алгоритми

Създаване на блок от инструкций

 

Turbo Pascal - free download

Download Free Pascal for Windows

Download Free Pascal for Linux